joi, 13 iunie 2013

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

Sărbătorirea Înălţării Domnului reprezintă în conştiinţa întregii creştinătăţi, motiv de bucurie şi împăcare cu sine dar şi cu aproapele tău, în speranţa că această lume va deveni mai bună şi mai dreaptă.
În bucurie şi speranţă ne îndreptăm gândul către MÂNTUITORUL NOSTRU, IISUS HRISTOS, care prin sacrificiul său reprezintă un exemplu de CREDINŢĂ ŞI ÎNDURARE, de DEMNITATE, TOLERANŢĂ şi ÎNŢELEPCIUNE, menite a ne reda nouă, încrederea şi speranţa că prin fapta noastră vom putea construi o lume bazată pe CREDINŢĂ şi IUBIRE faţă de DUMNEZEU şi lucrarea sa pe acest pământ.
Zi a sacrificiului suprem, Ziua Înălţării Domnului, reprezintă şi „Ziua Eroilor” a tuturor acelora care prin fapta lor şi sacrificiul suprem au intrat în CONŞTIINŢA NEAMULUI ca apărători ai valorilor creştine, a hotarelor patriei, a dreptăţii şi adevărului, motiv pentru care gândul ne duce şi spre ei, comemorându-le fapta şi închinându-ne în faţa exemplului lor.
Ca militari aflaţi sub jurământ faţă de ţară şi popor, sub ocrotirea bunului Dumnezeu, înţelegem să cinstim faptele înaintaşilor şi prin tot ceea ce întreprindem să ne ridicăm la înălţimea sacrificiului lor, pentru a împlini şi desăvârşi pe această lume, lucrarea pentru care ei au trăit şi s-au sacrificat.
Aşa să ne ajute Dumnezeu! HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT

PRESEDINTELE SCMD FILIALA 1 CRAIOVA
COL.(r.)
IOAN MISU NAON