miercuri, 1 octombrie 2014

10 întrebări adresate BOC

FILIALA SCMD CRAIOVA ÎNTREABĂ
BIROUL OPERATIV CENTRAL RĂSPUNDE
(10 întrebări de bun simț)

1.    SCMD, este o organizație apolitică? Dacă răspunsul este DA, atunci de ce structurile de conducere (BOC și CD) permit ca pe pagina centrală precum și pe paginile unor filialele să fie postate, materiale, comentarii, atitudini și opțiuni politice în favoarea sau defavoarea unor formațiuni politice?
2.    SCMD prin structurile sale centrale sau locale mai reprezintă interesele membrilor săi cotizanți? Dacă DA, atunci de ce refuză dialogul cu Guvernul și Ministerele de resort pe probleme de interes general ca:
- Legea Pensiilor Militare de Stat care nu a fost dezbătută și cu SCMD ea urmând a fi aprobată „în orb” fără contribuția structurii juridice a sindicatului dar și a filialelor.
- Recuperarea sumelor abuziv reținute în anii 2012 și 2013 pentru beneficiarii Legii 241.
- Eliminarea discriminărilor generate de HG -S- 2019.
- Acordarea de spații de lucru decente, pentru structurile SCMD în incinta unor obiective militare (Cercuri militare, cămine de garnizoană, cazărmi dezafectate).
- Recunoașterea SCMD ca partener de dialog în probleme de interes pentru cadrele militare în rezervă și în retragere.
3. De ce președintele SCMD, nu respectă Hotărârile CNR și CD, referitoare la neimplicarea organizației în jocuri politice și electorale?
1.    De ce în calitate de inițiator al CNSC, folosește în interesul acestei structuri, resursele financiare și materiale care aparțin SCMD? (Telefoanele mobile, autoturismul SCMD, spațiile închiriate SCMD, materiale, calculatoare, rechizite, birotică etc.)
Care este bugetul CNSC?
2.    De ce BOC al SCMD permite ca din fondurile SCMD să fie plătiți unii membrii ai CNSC?
-         Ce sume a primit din fondurile SCMD, domnul RADU TOMA și pentru ce?
3.    De ce BOC și CD nu au respectat prevederile statutare referitoare la:
-         Întocmirea și discutarea în CD a tuturor temelor propuse a fi discutate la CNR?
-         Redactarea și transmiterea spre discutare în Adunarea Generală a filialelor a proiectelor de rezoluție? Dacă nu avem aceste materiale ce mandat vom da delegaților la CNR?
4.    Cum se respectă dreptul statutar al membrilor – „de a alege și a fi ales” în structurile centrale? Nu credeți că fiecare membru SCMD care dorește să facă parte din CD și BOC are dreptul de a candida pentru o funcție? Atunci vă rugăm ca la CNR să fie invitați sa participe toți membrii din filiale care își manifestă interesul de a candida și pe care filialele îi susțin.
5.    Care a fost oportunitatea achiziționării materialelor și tehnici audio – video din dotarea compartimentului condus de domnul col.(r.) Valeriu PRICINĂ?
-         Unde se folosesc aceste echipamente și cu ce rezultate?
-         Cât au costat aceste echipamente?
-         Care sunt cheltuielile efectuate pentru utilizarea acestor echipamente?
6.    De ce nu s-a respectat Hotărârea CNR referitor la întrunirea comisiei de modificare a statutului? De ce la proiectul de statut propus spre dezbatere a lucrat numai compartimentul juridic?
7.    Care este situația numerică a filialelor SCMD? Când se actualizează blogul SCMD prin afișarea corectă a filialelor SCMD?

La aceste întrebări așteptăm un răspuns din partea BOC al SCMD. Întrebările au fost puse în Adunarea Generală a filialei de către membrii cotizanți, cărora le-a rămas doar dreptul de întreba.

Pentru conformitate,

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 CRAIOVA