marți, 12 februarie 2013

Comunicat


         
        Referitor la întâlnirea solicitată de către SCMD din București și din teritoriu a avea loc la SENATUL ROMÂNIEI, suntem în măsură să-i informăm pe cei care și-au anunțat prezența, că aceasta va avea loc VINERI 15.02.2013 ora 10.00.
        Intrarea în incinta Senatului se va face la ora 09.30, pe baza tabelului aprobat, pe calea de acces din str. Uranus (opusă celei dinspre Parcul Izvor).
       Participanții vor avea asupra lor C.I./B.I. și legitimația SCMD, precum și o copie acordului (protocolului) încheiat cu USL, (cei care au încheiat asemenea documente).
        Relații suplimentare la dl. col.(r.) TUDOR MARIAN telefon 0736/601050.
             Propunerile și sugestiile referitoare la materialul pus în discuție, se vor face până joi 14.02.2013 ora 12.00 la adresa de email cunoscută.


        Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova