SURPRIZE , SURPRIZE, Având in vedere faptul ca rezolvarea problemelor noastre, legate de inechitățile din sistemul de...

Publicată de Mișu Naon pe Duminică, 4 octombrie 2020

sâmbătă, 16 februarie 2013

ComunicatComunicat

cu privire la întâlnirea dintre o parte a reprezentanţilor  filialelor  SCMD  care au semnat protocoale de colaborare cu filiale ale USL şi Domnul Preşedinte al Comisiei pentru  Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului domnul Corneliu DOBRIȚOIU


Sindicaliştii filialelor menţionate s-au întâlnit cu domnul preşedinte Corneliu DOBRIȚOIU și cu reprezentanţi ai ministerelor care au ca obiect de activitate problematica pensiilor militare - secretari de stat de la Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naţionale, MAI, SRI. Discuţiile s-au purtat pe parcursul a aproximativ două ore având ca obiect principal intenţiile actualei conduceri în ceea ce priveşte pensiile militarilor.
De la bun început trebuie menţionat faptul că din partea sindicaliştilor ideea principală a fost nu atât rezolvarea imediată a situaţiei pensiilor militare care prin prisma ultimelor declaraţii ale Avocatului Poporului, Ministrului Duşa şi doamnei ministru Câmpeanu, ca şi ale domnului general Dobriţoiu în ceea ce priveşte unele fapte penale comise în procesul de revizuire a pensiilor, a devenit explozivă, cât obţinerea unui răspuns tranşant în ceea ce priveşte intenţiile actualei conduceri politice şi guvernamentale în ceea ce priveşte rezolvarea acestor aspecte pe care chiar primul ministru Ponta le-a numit încă din 2011, drept „categorică încălcare a legii şi un abuz fără precedent împotriva unei categorii sociale”.
Deşi toţi cei prezenţi au căzut de acord asupra necesităţii rezolvării acestor aspecte care prin concluziile Auditului de la M.Ap.N. se adeveresc a fi penale, nici unul dintre reprezentanţii ministerelor menţionate nu a putut sau nu a fost mandatat să dea un răspuns tranşant în ceea ce priveşte elaborarea unei ordonanţe de urgenţă. Toţi însă au fost de acord şi au menţionat că există preocupări pentru emiterea unei legi a pensiilor militare în spiritul legilor existente în covârşitoarea majoritate a ţărilor europene democrate. Mai mult, domnul Vasile Costea, secretar de stat la M.Ap.N. a menţionat că aşteaptă sprijin din partea sindicaliştilor, cerând ca săptămâna ce vine să fie înaintate propuneri cu rezervişti care au lucrat în domeniul financiar sau juridic pentru a se alătura membrilor M.Ap.N. pentru a lucra la noua lege a pensiilor.
Reprezentanţii pensionarilor militari au înaintat un documentar amplu care cuprindea atât aspecte privind necesitatea revenirii la sistemul de pensii ocupaţionale cât şi alte aspecte privind reformele în armată şi readucerea  Apărării la nivelul cerinţelor.
A fost înaintat un set de propuneri cu măsuri ce ar trebui luate în acest an şi anume :
         În regim de urgenţă: ( maxim două săptămâni pentru punctele 1 şi 3, imediat pentru punctul 2)
1.      Emiterea de către conducerea politică aflată la putere a unui comunicat prin care să exprime clar, fără dubii, fără vorbe goale, fără promisiuni deşarte punctul de vedere şi intenţiile faţă de aspectul pensiilor militare cu termene şi etape de îndeplinire, atât în ceea ce priveşte obiectivele pe termen scurt cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu date şi încadrări  în timp concrete cu responsabilităţi specifice şi responsabili;
2.      Sistarea emiterii altor decizii de pensie până la încheierea auditului şi stabilirea întregii imagini a pagubelor, abuzurilor, încălcării legilor şi nedreptăţilor comise;
3.      Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă sau Hotărâri de Guvern care până la apariţia unei noi legi bazate pe Constituţie, Declaraţia Universală a drepturilor Omului, legile şi instrucţiunile europene în domeniu, să redea (celor cărora le-au fost diminuate pensiile printr-o lege ILEGALĂ) cuantumul pe care îl primeau până la apariţia şi punerea în aplicare a acestei legi.
4.      Emiterea unui act legislativ (care a mai fost de altfel iniţiat şi există chiar un proiect în acest sens) pentru anularea cap IV din Legea 329 privind cumulul pensie-salariu lege ce constituie o îngrădire a dreptului fundamental la muncă şi de asemenea reprezintă o discriminare faţă de cei care lucrează în sistemul privat, o măsură populistă la vremea ei dar care nu respectă principiul valorii şi competenţei ci pe al unei griji faţă de agramaţii care nu se pot angaja din cauza valorilor.
Pe termen mediu: (imediat pentru punctul 2 ca finalitate, 60 de zile pentru punctul 1)
1.      Continuarea auditului şi determinarea întregului prejudiciu adus atât interesului public cât şi personal aşa cum reiese din concluziile preliminare, prezentarea concluziilor într-un document elaborat fără părtinire, care să nu se constituie nici într-o vânătoare de vrăjitoare dar nici într-o acţiune de acoperire a faptelor unuia sau altuia sau găsirea unor acari Păun care să plătească pentru ordinele date de alţii. Luarea măsurilor ce se cuvin în funcţie de natura şi dimensiunea infracţiunii sau greşelii, celor ce au comis abuzuri, inclusiv pentru încălcarea Art. 246. CP sau Art. 8, punctul b, alin. 3 din Legea nr. 80/1995. În acest sens să se aibă în vedere inclusiv anularea pe părţi sau integral a unor ordine, norme şi metodologii interne de aplicare a legii, norme sau metodologii care au fost emise împotriva principiilor de drept, inclusiv a legii în sine, sau au restrâns abuziv aplicarea unei dispoziţii din interese obscure. Să se ia măsurile de rigoare împotriva celor ce se fac vinovaţi de astfel de acte de-a dreptul ILEGALE.
2.      Dacă este posibil, având în vedere că cei prejudiciaţi sunt în speţă pensionarii militari, pentru o mai mare transparenţă a actului de audit să fie cooptaţi în comisia de audit şi pensionari militari care au executat astfel de activităţi în perioada cât au fost activi, selecţionaţi şi apoi avizaţi de către specialişti din MApN, care îi cunosc şi le cunosc calificarea, competenţa şi imparţialitatea;
Pe termen lung: ( actuala sesiune parlamentară, aşa cum a declarat domnul ministru Duşa deci până în luna Iulie) 
1.      Elaborarea unei noi legi a pensiilor militare şi ale celor din Sistemul Naţional de Apărare care lucrează în sistem militarizat, poartă grade militare şi se supun unor obligaţii, rigurozităţi, privaţiuni şi restricţii deosebite, care ţin de interzicerea unor drepturi civile garantate Constituţie şi de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, interziceri şi privaţiuni asumate prin natura profesiei. Am dori ca noua lege să nu mai conţină discriminări, să respecte întrutotul prevederile Constituţionale şi principiile de drept, prevederile legislaţiei europene, să se aplice tuturor pensionarilor indiferent de momentul ieşirii la pensie (acest lucru este posibil dacă la finele legii se specifică expres acest lucru) pentru a evita diferenţele de pensii dintre cei ieşiţi la pensie cu o lege sau alta. În felul acesta ar dispărea actualele discriminări sau nedreptăţi care ţin cont de vechime fără a ţine cont de gradul, pregătirea, responsabilităţile şi importanţa socială a activităţii pensionarului. De asemenea în calculul pensiei să se ţină cont de toată legislaţia în vigoare inclusiv aşa zisele legi secretizate (este cazul HG1019-2010), ceea ce impune desecretizarea acestora şi punerea lor la dispoziţia celor interesaţi. Realizarea şi prezentarea unui plan de acţiune şi punere în aplicare a procesului de realizare a acestei legi, care să cuprindă CU TERMENE CLARE :
•        Realizarea proiectului. Propunem (pentru scurtarea perioadei) consultarea şi chiar completarea proiectului început de comisia doamnei Simona Sîrbu având în vedere că reprezintă punctul de vedere al coaliţiei, prevăzut în programul de guvernare al USL, a fost realizat cu concursul reprezentanţilor ministerelor interesate ca şi al reprezentanţilor ministerelor muncii şi finanţelor  şi ai asociaţiilor şi sindicatelor pensionarilor sau militarilor activi  care au fost anunţate şi au dorit să participe la elaborarea proiectului.
•        Consultarea acestuia de către cei interesaţi, atât cei din rezervă cât şi activi;
•        Revederea şi revizuirea în funcţie de amendamentele sau propunerile făcute;
•        Discutarea şi aprobarea în guvern;
•        Înaintarea spre analiză şi aviz în comisiile camerelor parlamentului;
•        Supunerea aprobării camerei decizionale;
•        Înaintarea spre promulgare - termen 20 de zile înainte de terminarea sesiunii parlamentare.

În concluzie în urma discuţiilor s-au reţinut următoarele:
1.           Realizarea unei comisii comune care va lucra în regim de urgenţă la un proiect de lege a pensiilor, comisie în care filialele prezente  la discuţii îşi vor desemna reprezentanţii. Din comisie vor face parte şi reprezentanţi ai M.A.I. şi S.R.I., ca şi în comisia Sîrbu;
2.           Conform celor spuse de domnul Vasile Costea, Secretar de Stat în M.Ap.N., există trei variante de lege în discuţie, varianta finală fiind decisă de Comisia ce va lucra la elaborarea legii;
3.            Va fi analizată şi varianta legii la care a lucrat Comisia Sîrbu;
4.           Domnul secretar de stat Vasile Costea a mai menţionat că este totuşi pregătită şi o Ordonanţă de Urgenţă sau Hotărâre de Guvern care să fie introdusă până la apariţia legii, în varianta în care decizia politică va fi luată pe această idee;
5.           A fost acceptată ideea formării unui calendar al lucrărilor comisiei şi un time-line pentru fiecare fază procesului ;
6.           Analizarea în cadrul comisiei a prevederilor HG-S 1019/2010 asupra cărora au fost puncte de vedere diferite atât în ceea ce priveşte aplicabilitatea cât şi dacă a fost folosită sau nu în revizuirea pensiilor ;
7.           Conform declaraţiilor domnului colonel Cornel Luca, şeful Casei de pensii a M.Ap.N.,se vor emite noi decizii de pensie pentru acele pensii asupra cărora auditul s-a pronunţat că au fost au fost calculate eronat sau fraudulos, pentru repararea greşelilor. În baza celor spuse de domnul colonel, Auditul şi-a încheiat activitatea, urmând a se înainta documentul final.
Atât domnul general(r) Corneliu Dobriţoiu, Preşedintele Comisiei pentru Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului, cât şi ceilalţi reprezentanţi ai ministerelor au menţionat faptul că vor înainta spre informare Senatului, respectiv miniştrilor  pe care îi reprezintă datele cuprinse în documentarul primit, cât şi concluziile discuţiilor purtate.
În încheierea discuţiilor domnul Preşedinte Dobriţoiu a ţinut să reitereze faptul că, aşa cum a promis, în ceea ce îl priveşte nu va precupeţi nici un efort pentru realizarea angajamentelor luate în primul rând în nume personal faţă de foştii colegi din armată. Întâlnirea, în afară de informarea reciprocă a avut darul de a arăta guvernanţilor că rezerviştii sunt dispuşi atât la discuţii cât şi la sprijin efectiv atunci când există disponibilitate şi voinţă din partea guvernanţilor.
Amănunte privind desfăşurarea discuţiilor şi punctele atinse se vor fi date sindicaliştilor de către reprezentanţii filialelor prezenţi la întâlnire.

Colonel (r) Ioan Mișu Naon Preşedintele filialei Craiova a SCMD
Colonel (r) Marian Tudor  Preşedintele filialei Sect 6 a SCMD