vineri, 22 februarie 2013

Comunicat


COMUNICAT

          Urmare a faptului că Biroul Operativ central, nu a dat un răspuns la problemele şi propunerile înaintate de către filiala Craiova prin Nota internă nr. 4 din data de 16.01.2013 (notă care a fost trimisă şi filialelor S.C.M.D.) adoptând şi de această dată o atitudine sfidătoare şi un comportament arogant, abuziv, şi dispreţuitor faţă de frământările unei filiale care a contribuit şi contribuie la soluţionarea principalelor probleme ale membrilor de sindicat, Biroul Operativ al filialei Craiova a hotărât următoarele:
          1) Publicarea pe pagina filialei a Notei interne nr. 4 din data de 16.01.2013;
          2) Solicitarea ca pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a C.D. să se introducă:
          - a) un Raport de activitate al factorilor responsabili cu pregătirea şi convocarea
Sesiunii extraordinare a C.N.R. în luna martie.(aşa cum s-a hotărât la precedentul C.N.R.);
          - b) analiza modului  în care comisia stabilită de către C.N.R. şi-a îndeplinit sarcina legată de modificările ce trebuie aduse Statutului S.C.M.D.;
          - c) analiza modului în care B.O. central şi C.D. au organizat şi condus activităţile S.C.M.D. pentru atingerea obiectivelor propuse referitor la revenirea pensiilor diminuate la cuantumul din Decembrie 2010 şi implentarea unei noi Legi a pensiilor militare de stat;
          3) Biroul Operativ al filialei Craiova solicită convocarea urgentă a şedinţei C.D., şedinţă la care să participe şi membrii de sindicat din Bucureşti şi din ţară care doresc.
          Urmare a modului defectuos şi superficial în care Biroul Operativ central şi Consiliul Director transpun în practică Hotărârile C.N.R. organul conducător al S.C.M.D., organizaţia şi-a pierdut atât forţa combativă prin pierderea unui mare număr de membri, dar şi credibilitatea în faţa membrilor săi cât şi în faţa partenerilor de dialog, motiv pentru care considerăm că se impune luarea unor măsuri radicale în domeniul organizării şi conducerii la toate nivelele de decizie.
          Pentru aceasta solicităm punerea în aplicare a Hotărârii C.N.R. ca în partea a doua a lunii Martie a.c. să fie convocată o Sesiune Extraordinară a C.N.R.


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 CRAIOVANOTĂ nr. 4 din 16.01.2013

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova, îşi exprimă nemulţumirea şi îngrijorarea faţă de incapacitatea Biroului Operativ Central al SCMD, de a dialoga direct, constant şi eficient cu Guvernul României şi Ministerele de resort, pentru soluţionarea grabnică a problemelor legate de emiterea Ordonanţei de Urgenţă pentru revenirea la valoarea iniţială a pensiilor diminuate, dar şi a celorlalte probleme referitoare la Legea pensiilor militare de stat, fapt pentru care solicită convocarea de urgenţă a Comitetului Director cu următorul mandat:
1. Constituirea urgentă a COMISIEI DE DIALOG SOCIAL formată din reprezentanţii Filialelor din Bucureşti şi din teritoriu care să treacă la dialogul concret cu Guvernul şi Ministerele de resort, pentru a se asigura că în bugetul anului 2013, sunt cuprinse sumele necesare punerii în practică a angajamentelor asumate de către USL faţă de pensionarii militari, (revenirea la normal a pensiilor diminuate, eliminarea discriminărilor provocate de aplicarea discreţionară a prevederilor H.G.1019/2010 si adoptarea Legii pensiilor militare de stat conform modelului din statele membre NATO şi UE).
2. Discutarea cu Guvernul României a problemelor enunţate înainte ca bugetul să fie discutat şi aprobat în Parlamentul României.
3. Asigurarea participării Comisiei de Dialog Social la lucrările din Parlament, atât la comisiile de specialitate, cât şi la lucrările plenului, pentru a face cunoscute solicitările SCMD şi a se asigura că parlamentarii USL votează conform înţelegerilor convenite prin protocoalele încheiate în teritoriu, cu Filialele SCMD.
4. Informarea operativă a membrilor SCMD despre stadiul negocierilor şi mersul lucrărilor de adoptare a Bugetului de Stat şi a Ordonanţei de Urgenţă (HG) referitoare la revenirea la normal a pensiilor diminuate.
Maniera în care conducerea SCMD a înţeles să „dialogheze” cu actuala putere prin aşa zise „scrisori” este ineficientă, şi nu conduce la soluţionarea problemelor pensionarilor militari.
Încă odată apreciem că abordarea problemelor care ne privesc, de pe „poziţii de forţă” şi într-o manieră „arogantă” nu este cea mai buna soluţie, fapt pentru care solicităm Biroului Operativ Central şi Comitetului Director, să renunţe la asemenea practici şi să treacă la adoptarea unei atitudini civilizate şi constructive faţă de partenerii de dialog.
Dialogul şi negocierea sunt singurele modalităţi prin care putem să ne realizăm obiectivele propuse, soluţia acţiunilor de stradă fiind ultima la care trebuie să ne gândim, ea fiind una extremă. În concluzie, Filiala 1 Craiova, nu va participa la nici o acţiune de stradă, apreciind această manieră de abordare ca fiind „INEFICIENTĂ” şi „NECONSTRUCTIVĂ” ea conducând la nesoluţionarea cauzei noastre.
Dacă nu ne vom face curăţenie în ograda proprie şi nu ne vom folosi resursele interne de inteligenţă, competenţă, creativitate vom fi condamnaţi pe vecie la ceea ce numim „OPOZIŢIA CONSTRUCTIVĂ” sau mai nou „FORŢA  A TREIA” un vis al unor irecuperabili visători.
La luptă dragi camarazi, dar de această dată cu „creioanele bine ascuţite” şi mai ales cu „lecţia bine învăţată”
Succesul depinde numai de noi.

BIROUL OPERATIV al FILIALEI 1 CRAIOVA