duminică, 14 octombrie 2012

Comunicat


Comunicat

Sâmbătă 13 octombrie la Craiova s-a constituit "CONSILIUL CONSULTATIV" al Filialelor SCMD din zona de sud-vest.
Ședința comună a BO al Filialelor din zona de sud-vest, s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, prietenească, în spirit constructiv pentru dezvoltarea SCMD și apărarea intereselor membrilor de sindicat.
Au fost dezbătute probleme de interes comun și s-au armonizat propunerile Filialelor în vederea elaborării Proiectelor de Hotărâre propuse a fi adoptate la CNR.

Cu mulțumiri participanților,

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

NOTA: Din partea conducerii centrale a SCMD nu a participat nimeni, deși organizatorii au adresat Comitetului Director invitația de a participa la această activitate.