miercuri, 31 octombrie 2012

Consiliul naţional


CONSILIUL NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR
UN EŞEC SAU UN SUCCES ?

          Prezentele rânduri se adresează în principal membrilor de sindicat din Filiala Craiova, ale căror interese le-am reprezentat la C.N.R., dar şi acelora care fac parte din Consiliul Consultativ al Zonei de Sud-Vest, precum şi celorlalţi membri de sindicat care au încredere în mine şi în spusele mele.
          În calitatea mea de preşedinte de filială, investit în această funcţie prin încrederea voastră, sunt obligat să vă fac cunoscute vouă membrilor, care giraţi această organizaţie cu trecutul vostru nepătat, cu onoarea şi demnitatea de militar onest, dar şi cu banii voştri, atât „realizările” acestei întruniri cât şi neîmplinirile şi insuccesele.
          Sub cuvânt de onoare că cele ce vor fi prezentate sunt în conformitate cu realitatea, voi începe prin a vă prezenta mai întâi, punctele slabe şi neajunsurile acestei activităţi, încheind cu punctele tari şi puţinele realizări, din dorinţa sinceră de a rămâne cu speranţa că lucrurile pot fi îndreptate, neajunsurile îndepărtate, încrederea în lideri şi organizaţie recâştigată iar legalitatea va lua locul nelegalităţii, intereselor meschine declarate sau nu ale unor lideri, normalitatea devenind o stare de fapt.
          A). INVENTARUL PUNCTELOR SLABE ŞI AL INSUCCESELOR DE LA C.N.R.
          1 - nefiind organizat în Bucureşti, nu a beneficiat de prezenţa partenerilor de dialog din ministerele şi instituţiile statului, invitaţi din societatea civilă şi presă, nereuşind să ne promovăm interesele şi nici imaginea;
          2 - prin modul în care au fost conduse lucrările şi felul în care au decurs dezbaterile am asistat la o încercare de manipulare a celor prezenţi în scopul atingerii unor scopuri străine interesului general al membrilor de sindicat;
          3 - s-a încercat ascunderea unor realităţi ale vieţii de organizaţie, a unor conflicte mocnite existente între membrii C.D. dar şi dintre filiale şi C.D., au fost ascunse unele cheltuieli neoportune şi ilegale efectuate din banii organizaţiei,
          4 - încercarea continuă a celor care au condus lucrările de a aplica politica „pumnului în gură” mergând până la limitarea dreptului la cuvânt, neacordarea dreptului la replică, jigniri şi atac la persoană. (ieşirile Col. Pricină faţă de Gl.mr.dr. Mandu Petrişor şi subsemnatul);
          5 - menţinerea unor reglementări în Statut şi în R.O.F. care încalcă legislaţia în vigoare dar şi regula bunului simţ. Reticenţa membrilor de armonizare a prevederilor din R.O.F. şi Statut şi efectuarea modificărilor de statut la judecătorie. Cu greu s-a acceptat constituirea unei comisii şi convocarea unui C.N.R. extraordinar în trim. I 2013;
          6 - lipsa de fermitate a celor prezenţi în sancţionarea celor ce au încălcat Statutul S.C.M.D. sau au comis ilegalităţi astfel:
          - a celor care au gestionat prost banul organizaţiei;
          - a celor care nu au virat cotizaţia încasată;
          - a celor care nu au justificat avansurile primite;
          - a celor care au acordat premii deşi nu aveau voie conform deciziei C.N.R.;
          - a celor care prin fals şi uz de fals au încălcat decizia C.D. şi au acordat „ajutoare unor persoane din afara sindicatului” (ajutoare băneşti);
          - a celor care au cunoscut aceste nereguli şi le-au ascuns (persoane din C.D. şi Comisia de Cenzori).
          Ca o recompensă în spiritul „ Legii lui Omerta” unele persoane care au săvârşit asemenea fapte au fost alese de către membrii fondatori pentru a face parte din Noul Comitet Director (un singur membru în C.D. are 4-5 mandate de a vota de la membrii fondatori care lipseau de la această activitate) aşa democraţie este demnă de invidiat.
          7 – nesocotirea voinţei filialelor în desemnarea vicepreşedinţilor pe zonele geografice. Una au propus filialele şi alta au ales membrii fondatori.
          Prin manipulare cei prezenţi au fost obligaţi să propună câte doi vicepreşedinţi pentru fiecare zonă pentru ca în final „ei” să aleagă persoana care le convenea lor.
          Şi acest mod de acţiune reprezintă o noutate în democraţia reprezentativă impusă de DOGARU, PRICINĂ ŞI BĂLAN. Nu e bine domnilor…. nu e bine!
          Nu C.N.R.-ul a ales membrii noului Comitet Director ci membrii fondatori absenţi de la lucrările C.N.R. prin chipurile delegare de mandat.
          Practic s-au ales între ei, membrii C.N.R. asistând stupefiaţi la manevrele meschine ale aşa zişilor conducători.
          Ruşinos, degradant şi dezonorant domnilor din conducere care nu acceptaţi regulile democraţiei şi trist şi alarmant pentru noi cei care vă tolerăm şi vă acceptăm derapajele şi ilegalităţile pe care le comiteţi.
          Neadoptarea Rezoluţiei C.N.R. în plenul acestuia şi nesemnarea acestui important act pentru activitatea S.C.M.D.
          Astfel „camarila” va continua să conducă S.C.M.D-ul în stilul caracteristic fără a da socoteală după bunul plac al unora şi numai în interesul lor, fără transparenţă.
          În detaliu toate aceste aspecte, vor fi ascultate şi aduse la cunoştinţa membrilor de sindicat în cadrul primei Adunări Generale.
          B). INVENTARUL PUNCTELOR TARI
          1 - prin dialogul direct preşedinţii de filiale au făcut un schimb de experienţă, s-au informat reciproc, au stabilit o serie de lucruri concrete prin întărirea rolului filialelor în cadrul S.C.M.D., au luat cunoştinţă despre felul cum unii lideri se implică în activitatea S.C.M.D. şi mai ales cum gestionează problemele organizaţiei,
          2 – au luat act de ilegalităţile produse în gestionarea banilor la nivel de filială sau la nivel central,
          3 – prin VOT au schimbat multe dintre „dorinţele” celor din C.D. constituiţi în camarilă a Preşedintelui S.C.M.D.
          Exemplu:
          - păstrarea cotizaţiei la nivelul anului 2012, adică 120 lei/an;
          - schimbarea procentului din cotizaţia încasată care revin filialei la 40% faţă de 30% cât era până acum;
          - reintroducerea ajutorului de înmormântare în cuantumul de 1.000 de lei;
          - premierea celor care desfăşoară activităţi în cadrul B.O. în procent de 10% din cuantumul care revine filialelor;
          - afişarea pe pagina de internet a cheltuielilor efectuate de către C.D. (preşedinte şi vicepreşedinţi) şi de către fiecare filială;
          - constituirea unei comisii care să armonizeze Statutul şi R.O.F.- ul şi care să întocmească modificările la Statut care vor fi introduse la judecătorie;
          - convocarea în trim. I al anului 2013 a unui C.N.R. extraordinar.
          De fapt aceasta este cea mai mare realizare a acestei „ întâlniri tovărăşeşti”, în care rolul conducător al unor tovarăşi s-a evidenţiat încă o dată, minoritatea reuşind să se impună cu ajutorul unor „trompete” din teritoriu controversate şi racolate de către distinsa camarilă.
          Până la viitorul C.N.R. să nu pierdem speranţa şi încrederea că schimbarea va avea loc şi în S.C.M.D.

Cu respect
Preşedintele Filialei 1 Craiova
Col.(r)
          IOAN MIŞU NAON